Uručeni kljucevi porodicama Lazić i Rakić

U subotu 25. jula 2015. godine uručeni su ključevi za novoizgrađene kuće Duška Lazića i Dose Rakića čije su kuće uništene u prošlogodišnjim poplavama i klizištima. Ključeve su uručili predstavnici Udruženja Majevičana u Švajcarskoj koje je ujedno i finasiralo izgradnju ovih kuća, na... Čitaj više

Majevičani pomažu obnovu rodnog kraja

U Lopare je danas stigla humnitarna pomoć koju je na zahtjev opštine Lopare u Švajcarskoj prikupilo Udruženje Majevičana. Pomoć u vrijednosti od 150 hiljada franaka sastoji se uglavnom od tehničke opreme i alata za civilnu zaštitu i vatrogasnu jedinicu. Veći dio pomoći koji... Čitaj više

POMOĆ UGROŽENIM GRAĐANIMA MAJEVICE

NE ZABORAVIMO NAŠE MAJEVIČANE U OVIM TEŠKIM TRENUCIMA Udruženje Majevičana, na prijedlog Stojana Stevanovića, je krenulo u sakupljanje finansijske pomoći kako bi se osposobila seoska putna komunikacija. Koliko znamo u ovim nepogodama je većina seoskih puteva ostala u prekidu zbog klizišta, a neka... Čitaj više